تبریک رهبر چین به مناسبت جشنواره برداشت محصول
2022/09/22 16:10:12

به مناسبت فرا رسیدن پنجمین جشنواره برداشت محصول در چین، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به نمایندگی از طرف کمیته مرکزی حزب، به کشاورزان و کارکنان مشغول در کارهای مربوط به صنعت کشاورزی، روستاییان و کشاورزان تبریک و درود صمیمانه گفت. 

شی جین پینگ خاطر نشان کرد که امسال ما بر چالشهایی مانند باران و سیل پاییزه کم سابقه در شمال، کاشت دیرهنگام گندم زمستانه در مناطق وسیع و تاثیرات ناشی از  اپیدمی محلی و  دمای بالا و خشکسالی در جنوب غلبه کردیم ، انتظار می رود که با تحقق افزایش برداشت غلات تابستانی و برنج زودرس و تولید غلات، یک برداشت پربار دیگر داشته باشیم.
شی جین پینگ تاکید کرد که کمیته‌های حزبی و دولت‌ها در همه سطوح باید سیاست‌ها و تصمیمات اصلی کمیته مرکزی حزب را در زمینه کارهای مربوط به "صنعت کشاورزی، مناطق روستایی و کشاورزان" به طور کامل اجرا کنند و ضمن تقویت تضمین امنیت غذایی، تحکیم پایه‌های کشاورزی، تقویت و  گسترش دستاوردهای فقرزدایی و پیشبرد محکم راهبرد احیای روستاها، برای مرفه و زیباتر بودن روستاها تلاش کنیم تا مردم از زندگی شادتر برخوردار شوند. 

  • 2022/09/22 16:10:12
  • GMT+08:00
  • /