نمایشگاهی از مجسمه های خرگوشی
2022/09/22 16:31:29

یکی از این مجسمه های نمایشگاه که توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده، خرگوش شاه است که توسط یانگ فنگ خلق شده است. یانگ فنگ یکی از میراثداران هنر سنتی ساخت خرگوش های سفالی در چین است.    

  • 2022/09/22 16:31:29
  • GMT+08:00
  • /