زاویه دید فضانوردان چینی به کره زمین در خارج از کابین
2022/09/22 11:24:55

 

چند روز پیش فضانوردان شن جوئو  14 چین در ایستگاه فضایی چین فعالیت های خارج از کابین انجام دادند. چای شوجه فضانورد چینی که برای اولین    بار از کابین خارج شده بود با صدای بلند گفت: "خیلی باحاله ام!

این چه نوع زیبایی خارج از کابین است که فضانوردان آموزش دیده نتوانند جلوی هیجان خود را بگیرند؟ چقدر این منظره نفس گیر است؟ اجازه بده با استفاده  از این ویدئو شما را به تجربه "حلقه خارج از کابین "، پروژه انحصاری پرواز فضایی سرنشین دار چین، از دید  فضانوردان ببریم و زاویه عالی مشرف به کره  زمین را احساس کنید!

  • 2022/09/22 11:24:55
  • GMT+08:00
  • /