استعمار فرهنگی سینمای آمریکا؛ چرا جهان به یک صنعت سینمای جدید نیاز دارد؟
2022/09/21 15:35:50

سینما یکی از مهمترین ابزارهایی است که ایالات متحده به وسیله آن استعمار فرهنگی خود را اجرا می کند و هالیوود نیز با موفقیت فرهنگ آمریکایی را در مناطق مختلف جهان اشاعه داده است. کسانی که فیلم های هالیوودی را تماشا می کنند به مصرف کنندگان محصولات آمریکایی نیز تبدیل شده اند.

تحت تأثیر فیلم های هالیوودی، بسیاری از مردم جهان شیوه زندگی، پوشاک و عادات غذایی خود را تغییر داده اند و همین موضوع نشان می دهد رابطه تنگاتنگی بین استعمار فرهنگی و اقتصادی وجود دارد و ایالات متحده نیز با تحمیل سبک زندگی آمریکایی به مخاطبان خود در سراسر جهان، با موفقیت تبعیت اقتصادی از این کشور را بر ملت های جهان تحمیل کرده است.

  • 2022/09/21 15:35:50
  • GMT+08:00
  • /