نقاشی زنگارنگ!
2022/09/21 11:09:52

کشاورزان در شهر هوانگ شان، استان آن هوی در شرق چین، محصولات زراعی رنگارنگ خود را که به تازگی چیده اند در زیر نور آفتاب خشک می کنند و منظره ای زیبا به محل می بخشند.

  • 2022/09/21 11:09:52
  • GMT+08:00
  • /