وقتی پارلمان اروپا دموکراسی را اطاعت از هژمونی آمریکا می‌داند
2022/09/21 16:01:52

پارلمان اروپا اخیراً با برگزاری یک رأی‌گیری، مجارستان را به عنوان کشوری با «دموکراسی ناقص» تعیین کرد. اگرچه نتیجه این رأی گیری لازم الاجرا نیست، اما باز هم این سوال را بر انگیخته است که آیا غرب کپی رایت دموکراسی را دارد؟

دلیل اتحادیه اروپا برای اتخاذ این تصمیم، «تخریب ارزش‌های اصلی اتحادیه اروپا» توسط دولت مجارستان معرفی شده است. اما اکثر کاربران اینترنت این تصمیم پارلمان اروپا را به سخره گرفتند. برخی کاربران اینترنت در این باره نوشتند: تعریف دموکراسی در پارلمان اروپا، اطاعت از هژمونی آمریکاست. این گروه کاربران اینترنت یا دیگران که عقیده مشابهی دارند، حتما تفاوت مجارستان با دیگر اعضای اتحادیه اروپا در مساله اوکراین را مورد توجه قرار داده‌اند چون این کشور بارها و بارها طرح تحریم علیه گاز روسیه را وتو کرده است.

اما می‌توان از زاویه دیگری هم به این مساله نگاه کرد. در این حادثه، اتحادیه اروپا بر این باور است که با برگزاری رأی‌گیری در پارلمان اروپا می‌تواند مشخص کند که مجارستان کشوری دموکراتیک است یا خیر. به عبارت دیگر، اینکه مجارستان دموکراسی دارد یا خیر، به خود مجارستانی‌ها ربطی ندارد، بلکه آرای اتحادیه اروپا آن را مشخص می‌کند!

این واقعا مضحک است! آیا اتحادیه اروپا فکر می‌کند خودش دارنده حق کپی رایت دموکراسی است؟ این بار دیگر معیار دوگانه همیشگی غرب در مورد مفهوم‌هایی مانند دمکراسی یا حقوق بشر را آشکار کرده است.

غرب در تلاش است تا دنیا را متقاعد کند که دموکراسی برابر با انتخابات است. با این حال، زمانی که «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان مجددا در انتخابات زیر نظر اتحادیه اروپا پیروز شد، اتهاماتی مانند «فساد» و «عدم شفافیت» از سوی اتحادیه اروپا به دولت او نسبت داده شد. اما عجیب است که زمانی که مرکل برای 16 سال متوالی در آلمان در قدرت بود، شاهد اتهامات مشابهی از اتحادیه اروپا نبودیم.

دموکراسی آرزوی زیبا و ارزش مشترک همه انسان‌ها و همچنین حق مردم همه ملت‌هاست، اما اشکال مختلفی برای تحقق آن وجود دارد و الگوی عمومی برای آن وجود ندارد. مهم آن است که در کشوری که دموکراسی در آن وجود دارد، خود مردم آن کشور حرف آخر را بزنند نه یک کشور، سازمان یا گروهی دیگر.

همچنین، دموکراسی نمی‌تواند به عنوان شعاری سطحی باقی بماند یا به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک برای تفرقه انداختن در میان کشورها مورد استفاده شود.

سوال مهمی که اتحادیه اروپا باید پاسخ آن را به ساکنان قاره سبز بدهد این است که آیا طبقه‌بندی مجارستان به عنوان یک کشور با «دموکراسی ناقص» می‌تواند هزینه مردم اروپا برای افزایش قیمت انرژی را کاهش دهد؟

  • 2022/09/21 16:01:52
  • GMT+08:00
  • /