بهشت دوستداران کتاب
2022/09/20 11:15:42

نمایشگاه بین المللی کتاب مانیل بزرگترین و طولانیترین نمایشگاه کتاب در فیلیپین است که دوستداران کتاب می توانند در آن کتاب های مورد علاقه خود را به آسانی پیدا کنند.

  • 2022/09/20 11:15:42
  • GMT+08:00
  • /