هنر نی بافی در چانگ جوئو
2022/09/20 11:13:15

این هنر در شهر چانگ جوئو استان هه بی بیش از ۳۰ سال قدمت دارد و هر سال بیش از ۲ میلیون کلاه نی بافی از این روستا به کشورهای دیگر صادر می شود.

  • 2022/09/20 11:13:15
  • GMT+08:00
  • /