نخستین پرواز هواپیمای دوزیست اِی جی 600 اِم
2022/09/19 11:52:03

این هواپیمای دوزیست (آبی و خاکی) که توسط چین برای عملیات اطفای حریق طراحی و تولید شده، نخستین پرواز خود را در جوهای استان گوان دونگ در جنوب چین انجام داد.

  • 2022/09/19 11:52:03
  • GMT+08:00
  • /