سحرگاه بندر
2022/09/18 14:26:55


کشتی‌های حمل و نقل منتظر بارگیری و تخلیه کالا در بندر هستند. جرثقیل‌های برجی در بندر در آفتاب صبح منعکس می‌شوند و آب، کشتی‌ها و جرثقیل‌های در هم تنیده، پرتره بزرگی را تشکیل می‌دهند.

طلوع خورشید در بندر ری جائو استان شاندونگ، شرق چین

 هنگامیکه  نور خورشید  می‌درخشد، خدمه یدک کش را راه می‌اندازند تا به کشتی باری کمک کنند تا بندر را ترک کند.

بندر  لیان یون گانگ، استان جیانگ سو، شرق چین، منظره زیبا از بندر و خلیج زیر آفتاب صبحگاهی

رودخانه هایهه تیانجین  در نور صبح به رنگ طلایی درآمده و اسکله بندر جدید تیانجین در نور صبح خودنمایی می‌کند.

نینگ ده، فوجیان، جنوب شرقی چین، طلوع آفتاب، قایق‌های ماهیگیری در بندر

 

  • 2022/09/18 14:26:55
  • GMT+08:00
  • /