تشریح دستاوردهای سفر اخیر آقای «شی» به آسیای مرکزی از سوی وزیر خارجه چین
2022/09/18 14:49:53

«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین از ۱۴ تا ۱۶ سپتامبر در بیست و دومین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سمرقند حضور یافت و به طور رسمی از کشورهای قزاقستان و ازبکستان دیدار کرد.

«وانگ یی» عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین در پایان این سفر در جمع خبرنگاران دستاوردهای سفر رئیس جمهور را تشریح کرد.

وزیر خارجه چین اعلام کرد که این نخستین سفر خارجی شی جین پینگ پس از همه گیری کرونا بوده و یک سفر مهم و دارای اهمیت تاریخی است. افکار جهان عموما بر این باورند که انتخاب آسیای مرکزی به عنوان نخستین مقصود سفر خارجی رئیس جمهور چین پس از همه گیری کرونا دارای اهمیت راهبردی است و یک اقدام راهبردی در راستای شکستن انحصار آمریکا علیه چین با استفاده از چارچوب دوستان سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌رود که اعتماد به نفس قوی و نفوذ بزرگ رئیس جمهور شی جین پینگ و همچنین تقویت بیش از پیش جایگاه و نفوذ بین‌المللی چین را نشان داده است.

وی افزود: در این سفر ۴۸ ساعته، رئیس جمهور چین در حدود ۳۰ فعالیت دیپلماتیک شرکت کرده که برنامه‌های دو جانبه و چند جانبه و موضوعاتی چون امنیت و توسعه را در بر گرفت. با آنکه زمان این سفر کوتاه بود، اما بسیار پرثمر برگزار شد به گونه‌ای که به طور مقتدرانه به گسترش اعضای سازمان همکاری شانگهای و همچنین ارتقای سطح روابط چین با کشورهای مربوط یاری کرده است.

دیپلمات ارشد چین در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: این سفر رئیس جمهور چین نیروی حیاتی بیشتری را به احیای جاده ابریشم که قاره‌های آسیا و اروپا را متصل می کند، تزریق کرده و عوامل بیشتر ثبات برای اوضاع بین‌المللی و منطقه‌ای ایجاد کرده و مسئولیت شناسی شی جین پینگ به عنوان رهبر یک کشور و حزب بزرگ را نشان داده است.

  • 2022/09/18 14:49:53
  • GMT+08:00
  • /