تثبیت بهتر زنجیره صنعتی و عرضه در پی اقدامات چین
2022/09/16 14:51:51

یک مقام رسمی چین روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور گام‌های بیشتری برای تثبیت زنجیره‌های صنعتی و عرضه برمی‌دارد تا بتواند هر چه بیشتر اقتصاد صنعتی را تقویت کند.

 شین گوئوبین، معاون وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که فعالیت‌های کارخانجات در نیمه اول سال جاری به دلیل همه‌گیری کووید-19 مختل شد، از این رو اختلالات متعددی در گلوگاه‌های لجستیکی برخی مناطق پدیدار شد.

 شین افزود که برای رسیدگی به این چالش ها، تلاش های متعددی به منظور هموارسازی زنجیره های صنعتی و عرضه صورت گرفته و شتاب بهبود اقتصاد صنعتی تثبیت شده است.

 شین گفت که کشورش به تضمین اجرای بسته سیاست های حامی رشد برای احیای اقتصاد صنعتی ادامه خواهد داد.

 شین همچنین اضافه کرد که تلاش ها برای تقویت نظارت و برنامه ریزی عملیات در مناطق، صنایع و شرکت های کلیدی و کمک به حل مشکلات پیش روی این شرکت ها انجام خواهد شد.

 شین افزود، چین برای کمک به شرکت های کوچک و متوسط برای عبور از سختی ها و تقویت انتظارات موجود در بازار به اجرای سیاست هایش ادامه خواهد داد.

  • 2022/09/16 14:51:51
  • GMT+08:00
  • /