موزه ای از خودروهای کوچک
2022/09/16 11:16:52

نبیل کرم، قهرمان پیشین اتومبیل رانی لبنان، از ۳۰ سال پیش تا کنون بیش از ۵۰ هزار خودروی کوچک اسباب بازی را از سراسر جهان جمع کرده و در موزه خود به نمایش گذاشته است. این مجموعه ۳ بار در گینس به ثبت رسیده است.

  • 2022/09/16 11:16:52
  • GMT+08:00
  • /