رونق فروش گلابی «بائو فنگ» با پخش زنده
2022/09/16 11:18:18

بازاریابی از طریق برنامه های پخش زنده و در فضای مجازی به باغداران بخش «بائو فنگ» استان هه نان کمک کرده به خوبی بخش بزرگی از فصل چیدن گلابی را پشت سر بگذارند.

  • 2022/09/16 11:18:18
  • GMT+08:00
  • /