دیدار رؤسای جمهوری چین و ایران
2022/09/16 15:22:48

 صبح روز جمعه  16 سپتامبر به وقت محلی، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در مهمانسرای دولتی سمرقند با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار کرد.

شی جین پینگ با اشاره به اینکه چین و ایران از دوستی سنتی برخوردار هستند و روابط دو کشور آزمون تغییر شرایط بین المللی را تجربه کرده است، گفت: این انتخاب استراتژیک مشترک ما برای تحکیم و توسعه مشارکت راهبردی همه جانبه چین و ایران است. چین به روابط خود با ایران از یک افق استراتژیک و بلندمدت می نگرد و مایل است ارتباطات راهبردی و هماهنگی با ایران را تقویت کند و برای دسترسی پیشرفت جدید در روابط دوجانبه تلاش کند.

شی جین پینگ تاکید کرد که چین از ایران در حفاظت از حاکمیت ملی و عزت ملی حمایت می کند و مایل است با ایران برای حفظ اصل عدم مداخله در امور داخلی و حفظ منافع مشترک کشورهای در حال توسعه همکاری کند. دو طرف باید به طور فعال طرح همکاری جامع  دو کشور را اجرا کنند، به طور فعال در ساخت مشترک "کمربند و جاده" همکاری کنند و نتایج همکاری بیشتری به دست بیاورند. چین  از مشارکت ایران در ابتکارتوسعه جهانی و ابتکار امنیت جهانی استقبال می کند. چین عضویت قریب الوقوع ایران در سازمان همکاری شانگهای را تبریک می گوید و مایل به تقویت هماهنگی و همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای است. چین به مشارکت سازنده در مذاکرات برای ازسرگیری برجام ادامه خواهد داد و از ایران در حفظ حقوق و منافع مشروع خود حمایت خواهد کرد.

رئیسی نیز گفت: ایران و چین دوستی سنتی عمیقی دارند و روابط دوجانبه از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. ایران قاطعانه متعهد به تقویت همکاری‌ها با چین در زمینه‌های مختلف و مبادلات مختلف در همه سطوح و توسعه مشارکت راهبردی جامع ایران و چین است. ایران قاطعانه بر این باور است که چین تحت رهبری خردمندانه رئیس جمهور شی جین پینگ، با قدرت از حق حاکمیت و تمامیت ارضی محافظت خواهد کرد و به هدف بزرگ ساخت کشوری مدرن  خواهد رسید. از چین برای رعایت انصاف و عدالت در امور بین المللی تشکر می کند. ایران به زودی به عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای تبدیل خواهد شد که به ایران و چین کمک خواهد کرد تا همکاری های خود را در چارچوب چندجانبه بین المللی و منطقه ای تقویت کنند. ایران از ساخت مشترک ابتکار «کمربند و جاده»، ابتکار توسعه جهانی و ابتکار امنیت جهانی حمایت می کند و مایل به تعمیق همکاری با چین و حمایت از چندجانبه گرایی واقعی است.

  • 2022/09/16 15:22:48
  • GMT+08:00
  • /