گفت و گوی فراگیر شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای با حضور رهبر چین برگزار می شود
2022/09/16 15:14:42

صبح روز 16 سپتامبر به وقت محلی، شی جین پینگ رئیس جمهور چین با سران هیات های شرکت کننده در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است، عکس دسته جمعی گرفته و در گفت و گوی فراگیر شورای سران کشورهای سازمان شرکت خواهد کرد

  • 2022/09/16 15:14:42
  • GMT+08:00
  • /