برداشت ارزن در جینگ شیانگ
2022/09/15 14:37:48

کشاورزان  روستای جینگ شیانگ از توابع هنگ شویه استان هه بی و در فاصله 250 کیلومتری جنوب شهر پکن سخت مشغول محصول ارزن کاشته شده در 600 هکتار زمین کشاورزی این منطقه هستند.


  • 2022/09/15 14:37:48
  • GMT+08:00
  • /