شی جین پینگ "نشان ارجمندترین دوستی" از رییس جمهور ازبکستان دریافت کرد
2022/09/15 22:36:22

روز پنج شنبه 15 سپتامبر، شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین در مرکز اجلاس بین المللی سمرقند از سوی شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان، "نشان ارجمندترین دوستی" را دریافت کرد.

شوکت میرضیایف طی سخنانی اعلام کرد: شی جین پینگ رییس جمهور چین برای تقویت دوستی و اعتماد متقابل و تعمیق همکاری ازبکستان و چین خدمات مهم و بزرگ ارایه داده است. مردم ازبکستان احترام بسیار برای رییس جمهور شی جین پینگ قایل هستند.

وی افزود که شی جین پینگ از بزرگ ترین سیاستمداران و رهبران برجسته در جهان امروز است و تحت رهبری وی، اقتصاد و جامعه چین شاهد دستاوردهای بزرگ بوده است. به ویژه دستاوردها در فقرزدایی و ایجاد همه جانبه جامعه با رفاه نسبی مورد احترام و تحسین گسترده جامعه جهانی قرار گرفته و جایگاه و نفوذ بین المللی چین به طور مستمر ارتقا یافته است.

رییس جمهور ازبکستان ابراز اطمینان کرد که تحت رهبری قاطع و قوی رییس جمهور شی جین پینگ، کشور چین نه تنها از حال خوب، بلکه از آینده زیباتر برخوردار خواهد بود.

شی جین پینگ نیز طی سخنانی با اشاره به دوستی عمیق مردم ازبکستان با مردم چین، بر توسعه جهشی روابط همه جانبه راهبردی مشارکتی و دستاوردهای فراوان همکاری دو کشور در زمینه های مختلف تاکید کرد. وی افزود که وی و همتای ازبکستانی او بر این تصمیم هستند که ضمن تعمیق روابط همه جانبه راهبردی مشارکتی دو کشور برای ایجاد جامعه با سرنوشت مشترک دو کشور تلاش کنند.

  • 2022/09/15 22:36:22
  • GMT+08:00
  • /