بچه شیرهای رها شده
2022/09/15 14:39:19


این دو بچه شیر که مادرشان آنها را رها کرده بود اکنون در وضعیت خوبی هستند. آنها هر دو ماده هستند و کاربران فضای مجازی نام های روئو روئو و تائون تائون را برای آنان انتخاب کرده اند. این دو بچه شیر در ماه گذشته در پارک لو دا جوی شهر  چونگ چینگ واقع در منطقه یونگ چون این شهر به دنیا آمدند. مادرشان به خاطر سن زیادی که دارد حاضر به مراقبت از بچه های خود نشد و به همین خاطر دو بچه شیر گرسنه خیلی سریع به مرکز پرورش و نگهداری منتقل شدند تا کارکنان این مرکز به آنها غذا بدهند.


مسئول نگهداری آنان می گوید پس از مراقبت های انجام شده، اکنون وزن آنها از 3 کیلوگرم به 6 کیلوگرم رسیده است.


  • 2022/09/15 14:39:19
  • GMT+08:00
  • /