آرایش موی سر، اولین قدم برای خوشتیپ شدن
2022/09/15 14:29:11

این گاو که از نژاد گاوهای وحشی مناطق مرتفع است هنگامی که می خواست با این تیرک کنار جاده در جزیره مال اسکاتلند خودش را بخاراند، با دیدن دوربین تصمیم گرفت مدل موهایش را حسابی نمایش بدهند.


  • 2022/09/15 14:29:11
  • GMT+08:00
  • /