بدرقه تابوت الیزابت دوم، ملکه بریتانیا
2022/09/15 14:36:03

در مراسمی که برای انتقال تابوت ملکه فقید بریتانیا از کاخ باکینگهام به تالار وست مینیستر ترتیب داده شده بود، هزاران نفر تابوت الیزابت دوم را در میدان ترافالگر بدرقه کردند.

  • 2022/09/15 14:36:03
  • GMT+08:00
  • /