کشاورزی مدرن گلخانه ای
2022/09/14 10:54:36

کشاورزی مدرن گلخانه ای در «سو چیان» استان جیانگ سو

این نمونه از گلخانه های مجهز به سیستم کنترل تمام شرایط آب و هوایی، فناوری کشاورزی بدون نیاز به خاک و آکواپونیک (کشاورزی با کمک آبزیان) است و استفاده از روش های کشاورزی مدرن و پروژه فروش و تجاری وابسته به آن باعث افزایش گردش سرمایه صنعتی و افزایش درآمد بسیار خوب برای مردم شهر سو چیان استان جیانگ سو در شرق چین شده است.  

  • 2022/09/14 10:54:36
  • GMT+08:00
  • /