کوهگردی در یوئو یانگ
2022/09/14 10:49:23

بخش یوئو یانگ از توابع شهر چونگ چینگ در سال های اخیر به توسعه گردشگری کوهستان و کشاورزی اهمیت فراوانی داده و سعی دارد از طریق جذب گردشگر با استفاده از زیبایی های طبیعی و میراث غنی این منطقه به رشد اقتصادی ساکنان خود کمک کند.

  • 2022/09/14 10:49:23
  • GMT+08:00
  • /