شهرستان لی چنگ چین مملو از منابع و زندگی است
2022/09/14 15:04:16

 شهرستان لیچ نگ در استان شانشی در شمال چین دارای منابع غنی و منحصر به فرد فرهنگی سرخ و منابع زیست محیطی است.

این شهرستان در سال های اخیر به منظور تقویت اقتصادی و سبک زندگی مردم به توسعه صنعت گردشگری پرداخته است و نسبت صنعت ثانویه آن در تولید ناخالص داخلی از 51 درصد در سال 2012 به 31.6 درصد در سال 2021 کاهش یافت، در حالی که نسبت صنعتی بخش سوم اقتصاد شهرستان لی چنگ از 39.9 درصد به 59 درصد افزایش یافت.

 اکنون، این شهرستان 35 برنامه گردشگری فرهنگ محور دارد و نزدیک به 10 میلیارد یوآن سرمایه گذاری کرده است. طبق اطلاعات رسمی، لیچنگ در طول ماه های ژانویه تا ژوئن 256 هزار و 700 گردشگر جذب کرده و تا سقف 15.25 میلیون یوآن درآمد داشته است و همچنین باعث رشد درآمد بیش از 1000 خانواده شده است.

  • 2022/09/14 15:04:16
  • GMT+08:00
  • /