برگزاری رزمایش نظامی در دریای جنوبی چین
2022/09/13 09:57:53

رادیو و تلویزیون مرکزی چین به نقل از سازمان امنیت دریایی "های نان" اعلام کرد که یک تمرینات نظامی از 13 تا 15 سپتامبر سال 2022 در دریای جنوبی چین برگزار می شود  که مراحل مختلف این تمرینات هر روز از ساعت 21 تا 23  در  محدوده ای  با مرکز 19-37.12N/110-57.32E و شعاع 6  مایل دریایی انجام می شود و در این مدت ورود به این محدوده ممنوع خواهد بود.

  • 2022/09/13 09:57:53
  • GMT+08:00
  • /