73 میلیون و 409 هزار سفر گردشگری در تعطیلات جشنواره نیمه پاییز چین
2022/09/13 10:24:52

در تعطیلات جشنواره نیمه پاییز امسال، بازار گردشگری چین از نظر عرضه غنی بود و نقاط دیدنی در سراسر کشور نیز اصول "محدود کردن تعداد گردشگران، رزرو برای بازدید و منع بازدید در ساعات شلوغ" را اجرا کردند. وزارت فرهنگ و گردشگری چین به طور جامع برآورد کرد، در تعطیلات سه روزه جشنواره نیمه پاییز، در مجموع 73 میلیون و 409 هزار سفر گردشگری داخلی در سراسر کشور انجام شد. درآمد حاصل از گردشگری داخلی نیز 28.68 میلیارد یوان بود.

  • 2022/09/13 10:24:52
  • GMT+08:00
  • /