خرماهای خوشمزه و زیبای عراقی
2022/09/13 11:46:33

این خرماهای گرد و کوچک که در این نمایشگاه در عراق به نمایش درآمده دهان هر بازدیدکننده ای را آب می اندازد.

  • 2022/09/13 11:46:33
  • GMT+08:00
  • /