۲۰۴ موزه شهر پکن
2022/09/13 11:49:04

این موزه های شامل ۱۸ موزه در بالاترین سطح هستند که تا پایان سال ۲۰۲۱ در جایگاه بهترین موزه های چین قرار گرفته اند و در عین حال پکن را در میان غنی ترین شهرهای جهان از نظر منابع فرهنگی و موزه قرار داده اند.

  • 2022/09/13 11:49:04
  • GMT+08:00
  • /