حضور رئیس جمهوری خلق چین در بیست و دومین نشست سران همکاری شانگهای
2022/09/12 16:42:17

هوآ چون یینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین از 14 تا 16 سپتامبر(23 تا 25 شهریور)، برای حضور در بیست و دومین نشست شورای سران اعضای سازمان همکاری شانگهای به سمرقند ازبکستان سفر خواهد کرد و در عین حال بنا به دعوت قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهوری قزاقستان و شوکت میرضیایف رئیس جمهوری ازبکستان از این دو کشور به طور رسمی دیدار خواهد کرد.

  • 2022/09/12 16:42:17
  • GMT+08:00
  • /