نگاه ایرانی ها به میراث فرهنگی ناملموس چین
2022/09/12 14:49:44

در ماه اوت سال ۲۰۲۲، دانشکده مطالعات آسیا و آفریقای دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای، دانشکده تبادلات فرهنگی بین المللی، دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای و مرکز ثبت، ترجمه و ترویج میراث فرهنگی به طور مشترک یک گروه آموزش و تمرین را سازماندهی کردند. این گروه شامل 26 استاد و دانشجوی چینی و خارجی از جمله 2 استاد خارجی و 8 دانشجوی خارجی از 8 کشور مختلف بودند. آنان در سفری که با هم داشتند از تعدادی از میراث فرهنگی ناملموس مانند هنر ساخت کاغذ و قلم جوآن، کاشی، شانه های چوبی و هنرهای دیگر بازدید و تجربه کردند و با فرهنگ شعر در چین آشنا شدند. آنها مشتاقانه در مورد این هنرها با یکدیگر صحبت کردند و به ابتکار خود داستان های چینی را در سطح بین المللی و به زبان های مختلف از طریق بسترهای مختلف داخلی و خارجی برای مخاطبان بیان کردند و فرهنگ چین را در جهان گسترش دادند.

  • 2022/09/12 14:49:44
  • GMT+08:00
  • /