آقای «شی» رهبر اصلاحات نوآورانه: تبدیل علف هرز به "علف ثروت" با پرورش قارچ
2022/09/09 11:22:06

 5 ژوییه سال 2000، در اتاق جلسه دولت استان فوجیان در جنوب شرقی چین، مراسم اهدای جایزه برای یک شخص برگزار شد.  لین جان شی برنده این جایزه بود که شی جین پینگ، استاندار وقت استان فوجیان، به او اهدا کرد.

چرا به لین جان شی جایزه داد؟ به دلیل این که یکی از اختراعات فنی او، تغییر روش پرورش قارچ های خوراکی و پیدا کردن راهی جدید برای رهایی مردم محلی از فقر بود.

در دهه 1980، کشاورزان در برخی مناطق فوجیان همچنان فقیر بودند. در آن زمان برخی با استفاده از تکه های درختان شروع به پرورش قارچ کردند. به دلیل سرمایه ‌گذاری کم و نتایج سریع، عده ای به سرعت از فقر رهایی یافتند و ثروتمند شدند. اما یک تناقض جدید ظاهر شد به عبارت دیگر، این روش سنتی کشت قارچ های خوراکی به چوب زیادی نیاز داشت که باعث کاهش پوشش جنگلی محلی و فرسایش شدید خاک شد.

چگونه می توان تضاد کشت قارچ های خوراکی و حفاظت از منابع جنگلی را حل کرد تا قارچ های خوراکی به کانالی برای افزایش درآمد کشاورزان تبدیل شود و در عین حال از جنگل زدایی بی رویه جلوگیری کرد؟ این مشکلی بود که شی جین پینگ، که در اواخر دهه 1980 در منطقه نینگ ده استان فوجیان کار می کرد، برای حل آن تلاش کرد.

در آن زمان، لین جان شی در آزمایش استفاده از علف هرز به جای چوب برای پرورش قارچ های خوراکی در دانشکده کشاورزی فوجیان به پیشرفت بزرگی رسید. از طریق مطالعات "قارچ" و "علف هرز"، او فناوری را برای کشت قارچ ها با استفاده از علف اختراع کرد که می تواند به طور گسترده ترویج شود.

△ علف هرز برای پرورش قارچ در شعبه چی شان دانشگاه کشاورزی و جنگلداری فوجیان

سالانه علف هرز عظیمی برای پرورش قارچ با ارتفاع 8 متر را می توان برای 3 تا 6 بار برداشت کرد. بالاترین میزان تولید علف تازه 853 تن در هکتار است؛ کاشت 1 هکتار این نوع علف می تواند خوراک 400 تا 500 گوسفند را تامین کند و 100 تن قارچ تازه با استفاده از آن تولید شود.

نتایج تحقیقات لین جان شی بسیار توجه شی جین پینگ را به خود جلب کرد. این دستاورد بلافاصله از نظر علمی تایید و به راهی موثر برای استان فوجیان تبدیل شد تا ضمن فقرزدایی حفاظت از محیط زیست نیز تحقق یابد.

با حمایت کامل شی جین پینگ، لین جان شی و تیمش به طور متوالی سه پلتفرم تحقیقاتی و نوآوری فناوری علف هرز برای پرورش قارچ در سطح ملی را برای ترویج این فناوری در سراسر کشور ایجاد کردند. شی جین پینگ همچنین او را تشویق کرد که این فناوری را به خارج از کشور صادر کند تا مردم بیشتری از آن بهره مند شوند.

 ژوییه سال 1997، لین جان شی و تیم او فناوری علف هرز پرورش قارچ را به ارتفاعات شرقی پاپوآ گینه نو صادر کردند و  مردم محلی را برای پرورش این نوع علف آموزش داد. روستاییان محلی با دیدن مزایای عظیم این فناوری، با شادمانی و پایکوبی فریاد زدند: "چین، علف پرورش قارچ!"

 △در سال 1998، محل نمایش فناوری علف پرورش قارچ در پاپوآ گینه نو

امروزه فناوری علف پرورش قارچ از استان فوجیان چین به 106 کشور گسترش یافته است. پایگاه های نمونه ای در 13 کشور از جمله فیجی و رواندا ایجاد شده و ده ها هزار کارآموز آموزش دیده اند.

  • 2022/09/09 11:22:06
  • GMT+08:00
  • /