پروانه کمیاب به نام قیصر هند طلایی
2022/09/09 23:18:02

یک پروانه بسیار کمیاب به نام قیصر هند طلایی در منطقه حفاظت شده ملی تان لینگ در استان گوانگ دونگ چین مشاهده شد. این گونه در بین هشت گونه باارزش ترین پروانه های جهان در خطر انقراض است و در چین تحت حمایت دولتی قوی قرار دارد.

  • 2022/09/09 23:18:02
  • GMT+08:00
  • /