آقای «شی» رهبر اصلاحات نوآورانه: یاری به توسعه شرکت های دولتی شهر فو جو
2022/09/09 11:12:00

 

ماه ژوئن سال ۱۹۹۳، رویدادی درباره تغییر حاکمیت یک کارخانه دولتی بسیار مورد توجه جامعه و مردم استان فوجیان قرار گرفت. کارخانه آبجو فوجو با ۱۳۰ میلیون یوان به یک شرکت سنگاپوری فروخته شد و اسم شرکت هم تغییر کرد.

کارخانه آبجو فوجو با میزان تولید ۷۰ هزار تن آبجو بزرگ ترین کارخانه آبجو استان و نیز یکی از ده کارخانه بزرگ در چین به شمار می رفت و سالانه مالیات کلانی به دولت تحویل می داد. 

با این حال، شی جین پینگ دبیر زمان کمیته حزبی شهر فوجو پس از تحقیقات و بررسی اشاره کرد، با آن که این کارخانه رونق ظاهری از خود نشان داده، با بحران پنهانی رو به رو شده و باید عمیقا مورد اصلاحات قرار گیرد.

در سال ۱۹۹۲، شهر فوجو۱۸۰۰ شرکت با سرمایه خارجی را به خود جلب کرد و میزان تولید آن ها یک سوم تولید کل شهر را شامل شد. این در حالی بود که بسیاری شرکت های دولتی در رقابت با شرکت های خارجی از توانایی اندکی برخوردار بودند و با مشکلاتی رو به رو شدند که کارخانه آبجو فوجو یکی از آن ها بود.

لیان گوئو چینگ معاون اول کارخانه آبجو فوجو در این باره گفت: در آن زمان، کارخانه ۵۰ میلیون یوان وام از بانک بدهکار بود و این کارخانه برای افزایش میزان تولید و ارتقای کیفیت با مشکلات فنی بسیاری رو به رو بود و به سرمایه کلانی نیاز داشت که نمی توانست از سوی دولت و یا بانک تامین شود. همچنین در نظام مدیریت و فعالیت کارخانه نیز نقص هایی وجود داشت.

در آن زمان تعداد زیادی از اهالی فوجو تصمیم فروش کارخانه به شرکت خارجی را زیر سوال بردند. با این حال، واقعیات توسعه مطلوب این کارخانه همه تردیدها را برطرف کرد. به دنبال ترفیع فنی و استفاده از تجهیزات پیشرفته با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون یوان و آموزش کارمندان فنی، تا سال ۱۹۹۷ یعنی ۴ سال بعد از ورود سرمایه خارجی به کارخانه، ارزش تولید آن به بیش از ۱۰۰ میلیون یوان رسید و نظام مدرن موسسه داری نیز در آن ایجاد شد.

شی جین پینگ پس از این رویداد در جمع بندی تجربیات گفت: استفاده از سرمایه خارجی و توانایی آن ها یکی از راه های موثر برای رهایی موسسات دولتی از وضعیت دشوار است. 

شی جین پینگ نیز نخستین فردیست که شجاعانه به اصلاحات نوآورانه بسیار پرداخته است. وی درباره اصلاحات موسسات دولتی اعلام کرده بود که شجاعت در اصلاحات بسیار مهم است. باید مبتکرانه وظایف سنگین بر عهده گرفت و شجاعانه و نوآورانه در اصلاحات پیشقدم شد.   

 

  • 2022/09/09 11:12:00
  • GMT+08:00
  • /