ورود ماهیگیران به صنعت گردشگری
2022/09/08 17:22:39

ماهیگیران شهر شینگ پینگ از توابع گویی لین منطقه حودمختار گوانشی قوم جوآنگ پس از آغاز برنامه جامع حفظ و احیای آبریز رود لی جیانگ پیشه خود را به صنعت گردشگری تغییر داده اند. آنان به عنوان مدل با گردشگران همکاری می کنند و ابزارهای خود مثل تور، چراغ و قایق های بامبویی را برای عکس گرفتن به گردشگران اجاره می‌ دهند.

  • 2022/09/08 17:22:39
  • GMT+08:00
  • /