نمای جدید پل صد ساله جونگ شان
2022/09/08 17:19:18

یک گروه از کارگران روز سه شنبه پل جونگ شان رود زرد در لانگ جوئو استان گانسو تمیز کردند.


پل جونگ شان، نخستین پل آهنی رود زرد است که در سال ۱۹۰۷ ساخته شده است.


  • 2022/09/08 17:19:18
  • GMT+08:00
  • /