کاریکاتور| احزاب سیاسی، بزرگترین تهدید برای آمریکا
2022/09/07 16:08:10

نشریه «چاینا دیلی» با انتشار کاریکاتوری تحت عنوان «احزاب سیاسی بزرگترین تهدید برای آمریکا» به رقابت چهارسال یکبارِ دو حزب دموکرات و جمهوریخواه برای تصاحب کاخ سفید و کنگره پرداخته و آن را برای کل جامعه ایالات متحده تهدید ارزیابی کرده است.

  • 2022/09/07 16:08:10
  • GMT+08:00
  • /