کشاورزی هوشمند
2022/09/07 16:46:35

در این مرکز نمایش فناوری های شالیکاری در شهر فوجین استان هی لونگ جیانگ واقع در شمال شرقی چین، آخرین فناوری های و دستاوردهای مربوط به شالیکاری از جمله «اینترنت اشیا» و «محاسبه ابری» برای مدیریت، صرفه جویی در مصرف آب هنگام آبخیزداری، پایش وضعیت آب و هوا، پایش روند رشد محصول و همین طور کنترل آفات و سمپاشی به کار گرفته شده اند که بهبود کیفیت و کمیت محصول را به صورت همزمان به همراه داشته است.

  • 2022/09/07 16:46:35
  • GMT+08:00
  • /