چین زیبا(#WowChina)؛ دریاچه «تیان تانگ»(بهشت) در جاده قدیمی «او سون»
2022/09/07 08:41:52

دریاچه «تیان تانگ» (بهشت) در جاده قدیمی «او سون» منطقه خودمختار ایغور شین جیانگ و در ارتفاع 3100 متری از سطح دریا قرار گرفته و مساحت کلی آن 2.81 کیلومتر مربع است. تابش نور خورشید و بازتاب تصویر کوه ها و آب ها بر سطح این دریاچه منظره ای زیبا و جالب را خلق می کند .

  • 2022/09/07 08:41:52
  • GMT+08:00
  • /