برنج غول پیکر
2022/09/07 16:45:08

این گونه از برنج هیبریدی که ارتفاع آن به بیش از دو متر می رسد باعث شگفتی شالیکاران روستای «دونگ بی جوانگ» از توابع شهر تیان جین واقع در شمال چین شده است.


نزدیک به 6.67 هکتار از زمین های این روستا در اواخر ماه مه زیر کشت «برنج غول پیکر» رفته و انتظار می رود در ماه اکتبر محصول آن برداشت شود. طبق برآوردها میزان محصول برنج به 800 کیلوگرم در هر مو (واحد مساحت در چین و هر مو برابر با یک پانزدهم هکتار است) برسد


  • 2022/09/07 16:45:08
  • GMT+08:00
  • /