چین زیبا: تالاب اولان نوئر
2022/09/07 16:10:29

تالاب اولان نوئر در شهر هولنبیر منطقه خودمختار مغولستان داخلی چین واقع شده و در مسیر رودخانه ورسون قرار دارد. نیزارهای اطراف این تالاب باعث شده که اینجا به یک منطقه مهم برای مهاجرت و تخم ریزی ماهی ها تبدیل شود و همچنین یک زیستگاه ایده آل برای پرندگان باشد.

  • 2022/09/07 16:10:29
  • GMT+08:00
  • /