کیک ماه و جشن نیمه پاییز
2022/09/06 15:11:04

شیرینی فروشی های شی جیا جوانگ استان هه بی در شمال غربی چین در آستانه فرا رسیدن جشن نیمه پاییز در حال پختن کیک ماه هستند. خوردن کیک ماه یکی از سنت های این جشن سنتی مردم چین است که هر سال در روز 15 از هشتمین ماه گاهشمار کشاورزی چین جشن گرفته می شود و امسال برابر با 10 سپتامبر خواهد بود.

  • 2022/09/06 15:11:04
  • GMT+08:00
  • /