ماشین پاکبانی بدون راننده
2022/09/05 14:35:46

استارتاپ تولیدکننده ماشین های بدون راننده با نام «وی راید» بهره برداری از ماشین پاکبانی بدون راننده خود در سطح تجاری را در کلانشهر گوانگجو در جنوب چین آغاز کرد.

  • 2022/09/05 14:35:46
  • GMT+08:00
  • /