گزارش‌های تحقیقاتی درباره حمله سایبری دانشگاه پلی‌تکنیک شمال غرب چین توسط NSA
2022/09/05 16:36:49

مرکز ملی واکنش اضطراری به ویروس های رایانه‌ای و شرکت 360 به ترتیب گزارش‌های تحقیقاتی خود درباره حمله سایبری خارج از کشور به دانشگاه پلی‌تکنیک شمال غرب چین منتشر کردند که نشان می دهند منبع حمله سایبری آژانس امنیت ملی آمریکا(NSA) بوده است.

تحقیقات نشان داده که در حمله سایبری به دانشگاه پلی تکنیک شمال غرب، دفتر عملیات نفوذ ویژه  (TAO) که وابسته به آژانس امنیت ملی (NSA) آمریکا است از بیش از 40 سلاح انحصاری مختلف برای حمله مداوم سایبری به این دانشگاه و سرقت اطلاعات محرمانه آن استفاده کرده است.

دانشگاه پلی تکنیک شمال غرب وابسته به وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین واقع در شهر شی آن، استان شا آن شی، محل تدریس رشته های مختلف، انجام پژوهش های محوری و آزاد است.

  • 2022/09/05 16:36:49
  • GMT+08:00
  • /