ابراز تمایل افغانستان برای پیوستن به "کمربند و جاده" و برنامه های کریدور اقتصادی چین و پاکستان
2022/09/05 10:14:20

الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت موقت افغانستان گفت که افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به همکاری بیشتر با چین در تمام زمینه ها نیاز دارد. او افزود که افغانستان نسبت به پیوستن به طرح کمربند و جاده و کریدور اقتصادی چین و پاکستان نگاهی مثبت دارد. او ابراز امیدواری کرد که شرکت های چین بتوانند با هدف کمک به کاهش فقر در افغانستان به این کشور برای استخراج  معادن کمک کنند.

  • 2022/09/05 10:14:20
  • GMT+08:00
  • /