چین مسیر منحصر به فردی را به سمت مدرن سازی طی می‌کند
2022/09/05 15:45:36

کلمه «مدرن‌سازی» زمانی در اواسط قرن هجدهم برای اشاره به گذار تکاملی از یک جامعه «پیش مدرن» یا «سنتی» به سوی یک جامعه «مدرن» ابداع شد.

مردم چین پس از آن زمانی با این واژه آشنا شدند که جمهوری خلق چین پس از تأسیس در سال 1949، برای ساختن یک کشور سوسیالیستی مدرن گام برداشت. چند دهه بعد نیز چین به منظور تقویت بخش های صنعتی، کشاورزی، دفاعی و علم و فناوری به عنوان ابزاری برای جوان سازی اقتصاد کشور مفهوم «نوسازی چهارگانه» را در پیش گرفت.

کشورهای توسعه یافته غربی به دلیل صرفه جویی در مقیاس، رشد صنعتی و درجه تمدن خود به نوسازی پی بردند. مدرن‌سازی پس از انقلاب صنعتی در غرب آغاز شد و بهره وری بسیار توسعه یافته و فناوری مدرن آن مسیر را برای مدرن‌سازی جهانی هموار کرد.

با این حال، تاریخ، فرهنگ، جمعیت و منابع طبیعی چین با غرب متفاوت است. چین نیاز به توسعه سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی دارد. بنابراین مسیر چین به سمت مدرن‌سازی با مدرن‌سازی غرب متفاوت است، علیرغم اینکه هر دو مبتنی بر بهره وری بسیار توسعه یافته هستند.

بر اساس گزارش شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در مورد مدرن‌سازی به سبک چینی، ویژگی‌های اصلی مسیر منحصر به فرد چین به سمت مدرن‌سازی مبتنی بر پنج عامل است.

اول، مدرن‌سازی به سبک چینی برای جمعیت عظیمی است.

دوم، هدفِ مدرن‌سازی به سبک چینی، رفاهِ مشترک برای همه است. از آنجایی که سرمایه داری، نابرابری و توزیع ناعادلانه ثروت ایجاد می کند، مدرن‌سازی به سبک غربی، شکاف بین فقیر و غنی را افزایش می دهد.

سوم، مدرن‌سازی به سبک چینی، پیشرفت مادی و فرهنگی-اخلاقی را متعادل می‌کند و مردم را قادر می‌سازد تا زندگی سالم و از نظر فکری و فرهنگی غنی‌تری داشته باشند، در حالی که مدرن‌سازی به سبک غربی بر فراوانی مادی و پیگیری بی‌پایان مادی تأکید دارد.

چهارم، مدرن‌سازی به سبک چینی دارای همزیستی هماهنگ بین انسان و طبیعت است. به همین دلیل است که چین، برخلاف غرب، به رسیدگی به مشکلات زیست محیطی پس از وارد شدن آسیب اعتقادی ندارد. در عوض، برای جلوگیری از آلودگی و حفاظت بهتر از محیط زیست اقدامات پیشگیرانه انجام می دهد.

و پنجم اینکه مدرن‌سازی به سبک چینی مسیر توسعه صلح آمیز را دنبال می کند.

مسیر جدید نوسازی با ویژگی‌های چینی، گزینه جدیدی را برای سایر کشورها فراهم می‌کند تا با حفظ استقلال خود، توسعه خود را تسریع کنند و کمک قابل توجهی به جستجوی بشر می‌کند تا برای دستیابی به مدرن‌سازی راه‌های مختلفی بیابد.

جهان به اندازه‌ای بزرگ است که راه‌های مختلف مدرن‌سازی را در خود جای دهد. بنابراین، باید انتخاب کشورها برای کاوش مستقل در مسیر مدرنیزه شدن که به بهترین وجه با شرایط ملی آنها مناسب است، مورد احترام قرار گیرد.

مدرن‌سازی موفق پرجمعیت ترین کشور جهان، باعث ارتقای مدرن‌سازی جهانی می‌شود و به تسریع توسعه انسانی در سراسر جهان کمک می کند. به همین دلیل است که چین جدا از پیروی از قوانین منظم حاکم بر مدرن‌سازی جهانی، مسیر منحصر به فرد خود را برای این کار انتخاب کرده است. مسیر جدید چین تئوری و عمل مدرن‌سازی را غنی کرده است و این کشور با خِرَدِ و همچنین راه حل‌های چینی خود برای حل شکلات پیش روی مدرن‌سازی جهانی کمک کرده است.

  • 2022/09/05 15:45:36
  • GMT+08:00
  • /