خلبانان شرکت لوفت هانزای آلمان اعتصاب می‌کنند
2022/09/02 08:40:37

 

خلبانان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا در آلمان تصمیم گرفته‌اند روز جمعه (دوم سپتامبر) اعتصابی یک روزه را به راه بیاندازند.

 بر اساس اطلاعات اتحادیه صنفی خلبانان آلمان (VC) در فرانکفورت، همه خروجی ‌های شرکت اصلی لوفت‌هانزا و لوفت‌هانزا کارگو از آلمان تحت تاثیر این اعتصاب ها قرار خواهد گرفت. سخنگوی این اتحادیه اعلام کرد که هیئت مدیره پس از مذاکرات فشرده با شرکت و به درخواست کمیته چانه زنی دسته جمعی، در این مورد تصمیم گیری کرد. انتظار می رود لوفت هانزا یک برنامه پرواز اضطراری طراحی کند.

  • 2022/09/02 08:40:37
  • GMT+08:00
  • /