سالن تجربه متاورس در نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات چین
2022/09/02 09:15:25

متاورس چیست؟ در متاورس چه کاری می توان انجام داد؟

برای اولین بار، نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات چین سال 2022، یک سالن تجربه متاورس به مساحت نزدیک به 10هزار متر مربع راه اندازی کرده است تا متاورس، نسل جدیدی از فناوری ها و برنامه های اینترنت را به نمایش بگذارد. تجهیزات غیر پوشیدنی، رقابت مشترک چند نفره، شناسایی هوشمند، تجربه همه جانبه... این فناوری‌ها «صحنه جهانی متاورس» مجازی و واقعیت تلاقی چند حسی را تکمیل می کند.

  • 2022/09/02 09:15:25
  • GMT+08:00
  • /