بیش از یک چهارم بزرگسالان آمریکایی از مورد حمله قرار گرفتن در محل زندگی خود بیم دارند
2022/09/01 15:39:31

طبق یک نظرسنجی جدید که بطور مشترک توسط دانشگاه هاروارد و ان پی آر (رادیو عمومی ملی) آمریکا به انجام رسید، مشخص شد که ترس یک واقعیت رو به افزایش در میان رنگین پوستان آمریکایی است، بطوریکه آنها بیشتر از سفیدپوستان آمریکایی نسبت به مورد تهدید یا حمله فیزیکی قرار گرفتن واهمه دارند.

ان پی آر در گزارش خود از این نظرسنجی گفت: «بیش از یک چهارم بزرگسالان آمریکایی می گویند که از اینکه در محل زندگی خود مورد حمله قرار بگیرند به شدت واهمه دارند.»

19 درصد از سفیدپوستان آمریکایی در مقایسه با 25 و 26 درصد از پاسخ دهندگان سیاه پوست و لاتین تبار گفتند که این نگرانی را داشتند و 21 درصد از بزرگسالان آسیایی نیز راجع به این موضوع نگران بودند.

در این گزارش همچنین آمده است: «اما هیچ‌ کدام از آنها بیشتر از بومیان آمریکای نگرانی نداشتند، بطوریکه که 36 درصد از بومیان گفتند که نسبت به امنیت شخصی خود هراس دارند.»

این نظرسنجی بین ماه های ژوئن و ژوئیه انجام شد و 4192 بزرگسال آمریکایی را شامل شد.

  • 2022/09/01 15:39:31
  • GMT+08:00
  • /