من خارج از کابین هستم و احساس خوبی دارم!
2022/09/01 20:32:49

روز پنج شنبه 1 سپتامبر، فضانوردان شن جوئو 14 برای اولین بار از کابین خارج شدند.

در ساعت 15 و 48 دقیقه، فضانوردان درب کابین ماژول ون تیان را بستند و سپس فضانوردان چن دونگ و لیو یانگ به ترتیب وارد لباس فضایی خارج از کابین شدند و برای خروج از کابین آماده شدند.

در ساعت 18 و 26 دقیقه فضانورد چن دونگ درب ماژول قفل هوای کابین آزمایشی ون تیان را باز کرد. در ادامه، چن دونگ و لیو یانگ کارهای خارج از کابین را انجام دادند و چای شو جه در کابین اصلی همکاری و از آن ها پشتیبانی کرد. آن ها به طور مشترک وظایف مختلف از پیش تعیین شده مانند نصب مجموعه پمپ کابین آزمایشی ون تیان و بلند کردن دوربین پانوراما کابین آزمایشی ون تیان را انجام دادند. انتظار می رود کل فعالیت فضانوردان در خارج از کابین حدود هفت ساعت طول بکشد.


  • 2022/09/01 20:32:49
  • GMT+08:00
  • /