پل «بای لونگ جوئو»
2022/09/01 15:54:23

پل «بای لونگ جوئو» به طول 3 و نیم کیلومتر، نخستین نمونه در چین است که ترکیب برج و کابل های نگهدارنده آن شبیه به قطره های آب و سیم های ساز چنگ است. این پل زیبا روی رود مین جیانگ قرار گرفته و منظره شبانه شهر فو جوئو استان فو جیان در جنوب شرقی چین را نورافشان می کند.

  • 2022/09/01 15:54:23
  • GMT+08:00
  • /